Strategiczne gry do pobrania dla dziewczyn za darmo

Ukraina

Ukraina

Post by relatedRelated post

Słowianie zaczęli się osiedlać w dorzeczu Dniepru i Dźwiny w VI wieku n.e. Pierwszymi władcami Ukrainy byli książęta z dynastii Rurykowiczów, w tym Ruryk – założyciel dynastii, Oleg Mądry i księżna Olga, którzy scentralizowali państwo. W XII wieku Ruś Kijowska została rozbita na dzielnice, które walczyły między sobą. W XIII wieku powstało księstwo Halicko-Włodzimierskie, którego władcy koronowani byli na królów Rusi. W roku 1340 Ruś Czerwona została wcielona do Polski. Kiedy Księstwo Halicko-Włodzimierskie upadło, znaczna część jego ziem dostała się pod władanie Wielkiego Księstwa Litewskiego. XVII wiek to czas licznych powstań kozackich na terenach dzisiejszej Ukrainy. Powstania te skierowane były przeciwko Polsce, a najpoważniejsze skutki miało to zorganizowane przez Bohdana Chmielnickiego. Caryca Rosji Katarzyna Wielka zlikwidowała ostatecznie Sicz Zaporoską, zrównując starszyznę kozacką ze szlachtą rosyjską. W wyniku rozbiorów tereny obecnej Ukrainy znajdowały się pod zaborem rosyjskim, gdzie prowadzono intensywne działania rusyfikacyjne oraz pod zaborem austriackim, w którym pozwalano na rozwój ukraińskich ośrodków kultury. W roku 1917 powstała Ukraińska Republika Ludowa, która utrzymywała sojusz z Rosją. Państwo to szybko przestało istnieć, w wyniku toczących się w dwudziestoleciu walk, a tereny Ukrainy zostały podzielone między Polskę, Czechosłowację i Rumunię, a największa część współczesnej Ukrainy stała się jedną z republik radzieckich. W czasie II wojny światowej Ukraińcy próbowali odzyskać niepodległość, walcząc z partyzantką rosyjską i polską. W tym czasie na terenach Ukrainy toczyły się bratobójcze walki. Po wojnie do ZSRR zostały włączone tereny ukraińskie wraz ze wschodnimi ziemiami polskimi. W 1986 roku nastąpił wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który doprowadził do skażenia części kraju. W 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość, pierwszym prezydentem został Leonid Krawczuk. W kolejnych wyborach zwyciężył Leonid Kuczma, który sprawował władzę aż do czasów „pomarańczowej rewolucji”, kiedy to władzę przejął Wiktor Juszczenko.

Ukraina
1 vote, 5.00 avg. rating (91% score)
About