Strategiczne gry do pobrania dla dziewczyn za darmo

Turkmenistan

Turkmenistan

Post by relatedRelated post

Turkmenistan jest krajem, którego znaczną część stanowi jałowa, niezamieszkała pustynia. Pomimo dosyć dużych rozmiarów tego kraju, ludność zamieszkuje jedynie nieliczne terytoria na południu Turkmenistanu oraz doliny rzeczne. W czasach historycznych Turkmenistan był miejscem, które zostało podbijane przez armie jedynie w celu zdobycia bogatszych terenów. W VII wieku n.e. tereny te zostały podbite przez Arabów, co spowodowało, że religią panującą na tych terenach był islam. Nieco później Turkmenistan został zdobyty przez Czyngis-Chana. Ludy, z których wywodzi się obecny naród turkmeński, prowadziły w tym czasie najprawdopodobniej koczowniczy tryb życia, trudniły się pasterstwem i rolnictwem. Przyjmuje się, że podstawy narodowości turkmeńskiej ukształtowały się dopiero w XV wieku. W końcu XIX wieku Turkmenistan stał się częścią Rosji. W 1925 roku Turkmenistan stał się jedną z republik radzieckich. Po upadku Związku Radzieckiego ogłoszona została niepodległość, a pierwszy prezydent przez następne lata prowadził rządy dyktatorskie. W 2007 roku odbyły się kolejne wybory, w których zwyciężył Berdimuhamedow, jednak obserwatorzy zachodni uznali wybory za sfałszowane i nieważne. Ustrój polityczny Turkmenistanu określa się jako republikę prezydencką, w której prezydent pełni podwójną funkcję – zarówno głowy państwa, jak i szefa rządu. Do 2008 roku w Turkmenistanie panował system jednopartyjny, jednak na mocy konstytucji możliwe stało się tworzenie nowych partii. Turkmenistan jest bogatym państwem, ponieważ posiada zasoby gazu ziemnego oraz ropy naftowej, zajmuje także wysokie miejsce na świecie pod względem produkcji bawełny, której uprawy zajmują ponad połowę terenów rolnych tego kraju. Jednak zasobność kraju nie wpływa na sytuację jego mieszkańców, ponad połowa ludzi pozostawała bez pracy, a połowa żyła poniżej minimum socjalnego. Głównym problemem jest brak właściwych instalacji do przesyłu gazu. Odbiorcą znacznej części turkmeńskiego gazu jest rosyjski Gazprom, od tego koncernu zależą zatem ceny surowca oraz korzyści, jakie będzie z niego czerpał Turkmenistan. Obecnie wiele środków przeznacza się na odbudowę miast i poprawę jakości życia obywateli

Turkmenistan
1 vote, 5.00 avg. rating (91% score)
About