Strategiczne gry do pobrania dla dziewczyn za darmo

Uzbekistan

Uzbekistan

Post by relatedRelated post

Uzbekistan jest dużym państwem leżącym w centralnej części Azji. Przez tereny tego kraju przebiegał w starożytności jedwabny szlak, który łączył Wschód z Zachodem. Arabowie opanowali te tereny w VIII wieku. Wiązało się to ze spadkiem kultury, budowanej przez długie lata starożytności. W X wieku Arabowie opuścili te tereny i rząd objęła dynastia Samanidów. Mongołowie, na czele z Czyngis-chanem najechali na te ziemie, powodując szereg zniszczeń. Zostali oni wyparci dopiero w XIV wieku. Od tamtego czasu obserwuje się szybki rozwój Uzbekistanu. Potem Uzbekistan dał się zawładnąć Turkom, następnie jego poszczególne części były włączane do Rosji. O te tereny walczyło również Imperium Brytyjskie. Po włączeniu Uzbekistanu do Związku Radzieckiego utworzona została Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka. W 1991 roku, tak jak inne kraje wchodzące w skład ZSRR, Uzbekistan ogłosił niepodległość. Uzbekistan jest krajem typowo rolniczym, na jego ziemiach z powodzeniem można uprawiać bawełnę, która jest głównym towarem eksportowym kraju. Uzbekistan znany jest także z hodowli jedwabiu oraz owiec. Ze względu na klimat skrajnie kontynentalny suchy, w którym występują ciepłe zimy i gorące lata, konieczne jest nawadnianie pól uprawnych. Kraj ten jest bogaty w zasoby surowców naturalnych, takich jak złoto, miedź, srebro, czy uran. Na tych terenach odkryte zostały także złoża gazu ziemnego. Obecnie kraj ten jest republiką, w której prezydent sprawuje autorytarne rządy. Wszelkie decyzje wagi państwowej spoczywają w rękach głowy państwa. Dwuizbowy parlament jest wprawdzie ciałem ustawodawczym, jednak nie odgrywa on większej roli. Islom Karimov jest od 1991 roku prezydentem, wybieranym na siedmioletnią kadencję. Według oficjalnych danych, osiąga on poparcie rzędu 90%, jednak kraje zachodnie stawiają pod znakiem zapytania rzetelność otrzymanych wyników. Większa część populacji Uzbekistanu jest wyznawcami islamu, minimalne ilości obywateli wyznają prawosławie, protestantyzm, buddyzm, czy judaizm.

Uzbekistan
1 vote, 5.00 avg. rating (91% score)
About